Izdelava HACCP načrtov in verifikacija

Izvajamo preglede živilskih obratov (premičnih in nepremičnih) in strokovno svetujemo pri vzpostavitvi učinkovitega HACCP sistema. Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega nadzora zagotoviti zdravstveno ustreznost živil v vseh fazah proizvodnje in prometa z živili. Nosilec živilske dejavnosti v tem primeru pa je vsak, ki:

  • izvaja proizvodnjo vseh vrst živil,
  • izvaja predelavo vseh vrst živil,
  • izvaja promet vseh vrst živil (tudi če jih zgolj začasno skladišči) in
  • pripravlja in servira živila za končnega potrošnika.

Nosilec živilske dejavnosti mora v sklopu HACCP sistema vzpostaviti tudi postopke verifikacije, s katerimi bo ugotovil ali se vsi elementi HACCP sistema izvajajo tako, da je zagotovljena zdravstvena ustreznost oz. varnost končnega izdelka.

Izvajanje verifikacije obsega:

  • pregled in ocenjevanje dokumentacije spremljajočih higienskih programov in HACCP načrta,
  • ogled dejanskega stanja (izpolnjevanje tehničnih in higienskih zahtev obrata ter obvladovanje proizvodnega postopka).

Izobraževanje iz področja higiene živil in alergenov

Nosilec živilske dejavnosti mora skrbeti za sprotno usposabljanje zaposlenih s področja dobre higienske prakse in dobre proizvodne prakse. Odgovorne osebe za notranji nadzor in vodstveni delavci morajo imeti opravljeno dodatno usmerjeno usposabljanje za pridobivanje novih znanj s področja higiene živil in načel HACCP.

Analiza živil, vod in drugih vzorcev

Za vas uredimo mikrobiološke analize živil, pitnih, bazenskih in odpadnih vod in drugih vzorcev.