Aditiv d.o.o. je družba, s potrebno strokovno izobrazbo za pomoč podjetjem pri izvajanju nalog iz področja varstva pri delu, varstva pred požari, HACCP sistema in področja dela z nevarnimi kemikalijami.

Opravljamo tudi vzorčenje in analiziranje živil, bazenskih, odpadnih in pitnih voda preko certificiranih laboratorijev.

Izvajamo tečaje in usposabljanje delavcev na področjih varstva pri delu, varstva pred požari, HACCP – a in dela z nevarnimi kemikalijami.

Izdelujemo in pridobimo dokumentacije za družbe in s.p.:
Izjave o varnosti z oceno tveganja, Požarne rede, načrte evakuacije, HACCP dokumentacije, načrte ravnanja z odpadki, prevode varnostnih listov in ureditev etiket nevarnih kemikalij v skladu s predpisi.

Opravimo meritve mikroklime in delovnega udobja v delovnem okolju.

Matična številka: 2032007000

ID DDV: SI 95211730